جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات خرید رنگ روغنی و رنگ آمیزی جداول با رنگ روغنی، در حوزه خدماتی منطقه 6 شهرداری اهواز (نوبت سوم)جاریشهرداری منطقه 6خرید کالا و تجهیزات1397/11/021,592,250,000
نمایش جزئیات خرید پروژکتور 400 وات (smd) جهت نورپردازی پل کابلی (نوبت اول)جاریسازمان زیباسازیخرید کالا و تجهیزات1397/10/233,696,000,000
مزایده های یافت شده