جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات خرید،نصب و آموزش سامانه جامع لوایح و مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز (مرحله اول)جاریسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعات و ارتباطات1397/11/03940,000,000
مزایده های یافت شده