توجه
این مرحله به عنوان ثبت نام اولیه شما میباشد. لطفا اطلاعات خود را درست و کامل وارد نمایید. اطلاعات شما توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید بصورت پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد. در این صورت میتوانید در مناقصات شهرداری اهواز شرکت نمایید.
اطلاعات اولیه ثبت نام
نام شرکت: نوع شرکت:
شماره شناسه ملی: شماره ثبت:
سال تائسیس: تلفن همراه:
پست الکترونیک: تلفن:
استان: شهر:
آدرس:
متن نمایش داده شده در کادر را وارد کنید: