اسناد مزایده غرفه های تجاری مستری در پایانه های مسافربری تا تاریخ 97/10/19 در اداره قراردادهای شهرداری اهواز و سازمان پایانه ها در حال توزیع است

  تاریخ ارسال خبر: 1397/10/10     تعداد بازدید: 136